บริการของคลินิก

  • มีความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจคัดกรอง มะเร็งนรีเวช มะเร็งเต้านม ปรึกษาภาวะมีบุตรยาก
  • ผ่าตัดเนื้องอดมดลูก คลอดธรรมชาติ อัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์
  • ตรวจภาวะความผิดปกติทางด้านนรีเวช
  • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาด้าน

แพทย์ที่ให้บริการ


สอบถามเพิ่มเติมที่

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Amanda Shah

คลอดสบายกระเป๋ากับสิโรรส

Amanda Shah

วัคซีนเหมาจ่าย

Amanda Shah

วัคซีนหลักและเสริม

Amanda Shah

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

Amanda Shah

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

Amanda Shah

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมคุณผู้หญิงยุคใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส