แพทย์หญิง กรชนก ตั้งนภาดล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลย์แพทย์ทั่วไป General Surgeon

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

แพทย์ชำนาญการพิเศษศัลยกรรม ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป, ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับก้อนและอาการผิดปกติต่างๆของเต้านม, ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและการผ่าตัดส่องกล้อง, ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

การศึกษา

2557
ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส