โรคและการรักษา

ls-sample1
14Nov
โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวานคือโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ.

จัดทำโดย : โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา

ls-sample2
14Nov
ความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นภัยร้ายต่อสุขภาพที่แฝงตัวอยู่ในสุขภาพคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง คือผู้ที่มีความดันตัวบนมากกว่า 140 mmHg และ/ หรือ ความดันตัวล่างมากกว่า 90 mmHg จากการวัดในสถานพยาบาล ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงนั้นสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (ได้แก่ โรคสโตรค ที่หลายๆ คนรู้จัก) และ โรคหลอดเลือดหัวใจ (เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือ ตัน) หากดูแลรักษาไม่ถูกต้อง และไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งด้านการกิน ออกกำลังกาย และการกินยา ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจได้มากขึ้น.

จัดทำโดย : โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา

ls-sample3
16Nov
ไส้ติ่ง

ภาวะการอักเสบในไสติ่ง เกิดจากการอุดตันภายในไส้ติ่ง ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งเศษอุจจาระขนาดเล็กที่ทำให้ไส้ติ่ง เกิดการติดเชื้อและอักเสบบวมขึ้นหรือเป็นก้อนเนื้อมะเร็งและอาจเกิดจากการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่ส่งผลให้ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกาย รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองในไส้ติ่งเกิดปฏิกิริยาตอบสนองด้วย การขยายตัวขึ้นจนไปปิดกั้นไส้ติ่ง ทำให้เกิดอาการอักเสบซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและอันตราย ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาไส้ติ่งที่อักเสบจะแตก ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็ว อาจเข้าสู่กระแสเลือด จนทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย

จัดทำโดย : โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส