แพ็กเกจและโปรโมชั่น

Amanda Shah

แพ็กเกจขลิบ (มาโซะยาวี)

Amanda Shah

แพ็กเกจผ่าตัดไส้ติ่ง

Amanda Shah

แพ็กเกจผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

Amanda Shah

แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

Amanda Shah

แพ็กเกจผ่าตัดขูดมดลูก

Amanda Shah

แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำใส้ใหญ่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส