ข้อมูลโรงพยาบาล

...

ประวัติโรงพยาบาลสิโรรส

 • โรงพยาบาลสิโรรสยะลา ตั้งอยู่บนพื้นที่จังหวัดยะลา เขตชุมชนเมืองขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศักยภาพด้านการดูแลรักษา รวมถึงเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย

  เราพร้อมให้บริการด้วยบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญ และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่มีประสบการณ์​ ร่วมสนับสนุนและดูแลคุณอย่างมืออาชีพ รวมถึงห้องปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory)ที่ทันสมัยและได้รับการรับรอง สำหรับตรวจวิเคราะห์สารเคมีต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องแม่นยำสูงสุด อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด หอพักผู้ป่วยขนาด 60 เตียง ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด จุดบริการจอดรถ และแผนกโภชนาการ ศูนย์อาหารภายในโรงพยาบาล​ ทั้งหมดเพื่อที่จะพร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยความภาคภูมิใจสูงสุด​ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "บริการด้วยดวงใจ ห่วงใยด้วยดวงจิต"

  เครือข่ายบริการของเรา
     - โรงพยาบาลสิโรรสยะลา Siroros Hospital Yala
     - โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี Siroros Hospital Pattani
     - โรงพยาบาลราษฎร์นรา Rajnara Hospital


พันธกิจ

 • “มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น โรงพยาบาลเอกชนที่มีระบบบริการเทียบเท่าระดับตติยภูมิ มีระบบบริการเป็นที่ประทับใจ สอดคล้องกับวิธีชีวิตชุมชนและสร้างองค์กรแห่งความผาสุข”

วิสัยทัศน์

 • “เป็นโรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

ค่านิยมองค์กร

 • “ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความสามัคคี และทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่า ”

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส