นายแพทย์ อัครเดช ตั้งปฐมวงศ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลย์แพทย์ทั่วไป General Surgeon

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส