โรงพยาบาลสิโรรสยะลา ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เปิดให้บริการผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่โรงพยาบาลสิโรรสยะลา ตามสิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเตรียมตัว มาตรวจสุขภาพที่​ รพ.สิโรรส
#ขั้นตอนที่ 1

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

#ขั้นตอนที่ 2

งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ และควรงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่างได้

#ขั้นตอนที่ 3

ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดบริเวณข้อพับแขนและสะดวกต่อการเอกซเรย์

#ขั้นตอนที่ 4

หรับสุภาพสตรี ควรตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนแจ้งแพทย์หรือ เจ้าหน้าที่ อาจมีผลการแปลผลการตรวจได้

#ขั้นตอนที่ 5

กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์

โปรดลงทะเบียนเข้าใช้บริการตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลสิโรรสยะลา
หรือ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส