แพ็กเกจผ่าตัดขูดมดลูก

  • - มีภาวะเลือดออกจากโพรงมดลูกผิดปกติ
  • - เพื่อยุติการตั้งครรภ์ในกรณีที่การตั้งครรภ์นั้นผิดปกติ
  • - แท้งบุตร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส