คลอดสบายกระเป๋ากับสิโรรส

 • - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 20% ในภาวะแทรกซ้อนและโรคร่วมต่างๆ
  - ทารกแฝดตั้งแต่คนที่ 2 คิดเพิ่มเพียง คนละ 5,000 บาท
  - รับฟรี! ชุดกระเป๋าแอดมิท
 • - รับสิทธิพิเศษสำหรับหนูน้อยส่วนลด 10 % ค่ารักษาพยาบาล IPD และ OPD (ยกเว้นวัคซีน และค่าธรรมเนียมแพทย์)
  โดยมีข้อกำหนดดังนี้ : เด็กแรกเกิดข้างต้น จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้จนถึงอายุ 6 ขวบ
 • - ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน คิดเพิ่มเพียง 6,000 บาท
  - คลอดแบบธรรมชาติ + ทำหมัน (ค่าทำหมันคิดตามค่าใช้จ่ายจริง รับส่วนลด 20 %)

  ข้อยกเว้น
 • - ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ก่อนคลอด
  - ภาวะแทรกซ้อนและโรคร่วมต่างๆ ของมารดาและทารก
  - การพักฟื้นเกินระยะเวลาที่กำหนด
  - ค่ายาและอุปกรณ์พิเศษนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
  - การทำหมันหลังคลอด
  - ทารกคลอดแฝด
 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าโทรศัพท์ อาหารตามสั่งในห้องพัก)
  - ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์
 • - แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด/สิทธิส่วนลดอื่น หรือรับคืนเป็นเงินสดได้
 • ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส