นายแพทย์ อัยรัฐ ระมัญบากา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรศาสตร์ Internal Medicine

ภาษา

ออกตรวจ

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 00:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00
อาทิตย์

1

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส