นายแพทย์ ปิยวัฒน์ ชัยชมภู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ออกตรวจ

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 00:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 13:00 - 00:00 00:00 - 00:00

1

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส