นายแพทย์ อัยรัฐ ระมัญบากา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรศาสตร์ Internal Medicine

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 13:00 - 00:00 00:00 - 00:00

มีความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคติดเชื้อ, โรคไขมันในเลือด โรคทางเดินอาหาร

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส