นายแพทย์ อัซอารี สมาน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรแพทย์โรคไต Nephrologist

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 00:00 - 20:00
เสาร์
อาทิตย์

มีความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคอายุรกรรมโรคไต ให้คำปรึกษาปัญหาด้านไตและให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการที่บ่งชี้สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไต พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส