แพทย์หญิง สุภัค พูลสวัสดิ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรศาสตร์ Internal Medicine

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

มีความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคติดเชื้อ, โรคไขมันในเลือด โรคทางเดินอาหา ร

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส