นายแพทย์ ธีระวัฒน์ วิสุทธิญาณ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ไทย/English

ออกตรวจ

ปัตตานี

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อังคาร 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

1

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส