นายแพทย์ เจริญ อมรนรชัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป Gneral Practice

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อังคาร 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
พุธ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
เสาร์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00

การศึกษา

2528
มหาวิทยาลัยมหิดล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส