นายแพทย์ สกล สุขจันทร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

จักษุแพทย์ Ophthalmologist

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อังคาร 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
พุธ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
ศุกร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
เสาร์
อาทิตย์

การศึกษา

2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส