นายแพทย์ ทศพร มุทธาพุทธิพงศ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรศาสตร์ Internal Medicine

ภาษา

ไทย/อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา

การศึกษา

โรงพยาบาลสิโรรส
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส