นายแพทย์ ธรรศปวีณ วสิเวช
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ประสาทวิทยา Neurology

ภาษา

ไทย/อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 09:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส