นายแพทย์ ปิยวัฒน์ ชัยชมภู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ไทย/อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 07:30 - 08:30 12:00 - 13:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

การศึกษา

โรงพยาบาลสิโรรส
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส