นายแพทย์ ชิต ปัญญาชัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลย์แพทย์ทั่วไป General Surgeon

ภาษา

ไทย/อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 12:00 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส