แพทย์หญิง สินินาถ วารี
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

รังสีวิทยาวินิจฉัย Diagnostic Radiology

ภาษา

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พุธ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส