นายแพทย์ ไซดาน หะยีสะมะแอ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ประสาทวิทยา Neurology

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00

การศึกษา

โรงพยาบาลสิโรรส
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส