นายแพทย์ วิริยะ นาทวีวงศ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

โสต ศอ นาสิกแพทย์ Ear Nose Throat

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส