นายแพทย์ ภูมิพัฒน์ อาจวิชัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

ศัลย์แพทย์ทั่วไป General Surgeon

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส