นายแพทย์ พาโรจน์ บาเกาะ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรแพทย์โรคหัวใจ Cardiologist

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 00:00 - 00:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00

แพทย์ชำนาญเฉพาะทางวินิจฉัยรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด :โรคหลอดเลือดหัวใจ เจ็บหน้าอก เหนื่อย ใจสั่น, ให้คำแนะนำในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลื่อดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, การตรวจห

การศึกษา

โรงพยาบาลสิโรรส
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส