แพทย์หญิง วราภรณ์ สุนทรทรัพย์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 07:30 - 08:30 12:00 - 13:00 00:00 - 00:00
เสาร์ 07:30 - 08:30 12:00 - 13:00 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 07:30 - 08:30 12:00 - 13:00 00:00 - 00:00

ตรวจวินิจฉัยโรคเด็กทั่วไป โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ พัฒนาการเด็ก โรคติดเชื้อ วัคซีนทั่วไป และ วัคซีนเสริมพิเศษในเด็ก โรคผิวหนังในเด็ก

การศึกษา

2558
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส