แพทย์หญิง วราภรณ์ สุนทรทรัพย์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์ 21:00 - 12:00 13:00 - 16:00 17:00 - 20:00

ตรวจวินิจฉัยโรคเด็กทั่วไป โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ พัฒนาการเด็ก โรคติดเชื้อ วัคซีนทั่วไป และ วัคซีนเสริมพิเศษในเด็ก โรคผิวหนังในเด็ก

การศึกษา

2558
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส