แพทย์หญิง พิจิตรา ต้นจิต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

กุมารเวชศาสตร์ Pediatrics

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร 00:00 - 00:00 12:00 - 13:00 00:00 - 00:00
พุธ
พฤหัสบดี 00:00 - 00:00 12:00 - 13:00 17:00 - 20:00
ศุกร์
เสาร์ 00:00 - 00:00 00:00 - 00:00 17:00 - 20:00
อาทิตย์

ตรวจวินิจฉัยโรคเด็กทั่วไป โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ พัฒนาการเด็ก โรคติดเชื้อ วัคซีนทั่วไป และ วัคซีนเสริมพิเศษในเด็ก โรคผิวหนังในเด็ก





การศึกษา

2560
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส