นายแพทย์ บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง Dermatologist

ภาษา

Thai , English

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์ 00:00 - 00:00 13:00 - 16:00 00:00 - 00:00

การศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส