...
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับองค์กรเพื่อตรวจสุขภาพ


2.ข้อมูลของหน่วยงาน/บริษัท3.การตรวจสุขภาพ4.ใบรับรองแพทย์5. รูปแบบการนำส่งสรุปผลตรวจสุขภาพ6. รูปแบบการชำระค่าตรวจสุขภาพเงื่อนไข การเข้าตรวจสุขภาพ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตรวจสุขภาพตามวันที่ และเวลากำหนด

แนบเอกสารหรือปริ้นไฟล์แบบฟอร์ม


หนังสือแสดงความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน/บริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส