แพทย์หญิง อรุณลักษณ์ บูรณถาวรสม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา

อายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับ Gastroen terologist & Hepatologist

ภาษา

ไทย อังกฤษ

ออกตรวจ

ยะลา

วัน
ช่วงเช้า
ช่วงเที่ยง
นอกเวลา

การศึกษา

2554
สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส